top of page

Nordnorsken 2018, Den 72. nordnorske kunstutstilling. Antatt med følgende verk:

Color Field-malerier for nordnorske undulater nr 1 og 2, samt Color Field-malerier for mus i bur, nr 1. Maleri/installasjon.

Seriene er en kommentar til dagens menneskeliggjøring av dyr, hvor blant annet små hunder blir pyntet med klær, som gjerne matcher eierens og behandlet som menneskebarn/mennesker. På fagspråket heter dette fenomenet antropomorfisme (fra gresk ἄνθρωπος (ánthrōpos) "menneske"og μορφή (morphē) "skikkelse" eller "form".

Bildene er også en måte å stille spørsmål til om vi mennesker virkelig vet så mye om dyr og deres måte å forholde seg til verden på som vi tror vi gjør. Følgende beretning fra en ornitolog er en inspirasjon til "Color Field -malerier for undulat". I forbindelse med forskning på fugleatferd ble det oppdaget at noen fugler oppfattet fargerike plastringer som pynt. I utgangspunktet hadde forskerne utstyrt disse fuglene med tre fargeringer for å kunne skille individer fra hverandre med kikkert, men det viste seg at disse fuglene faktisk brydde seg om ringene de hadde på beina. Noen ble mer attraktive med denne pynten - og det var jo ikke meningen. Fuglene som hadde fått ring på foten brisket seg og viste seg fram og så ut til å være svært stolte av den nye pynten. Dette overrasket fugleforskerne, som hadde gått ut i fra at ringene kanskje kunne føles litt ubehagelige til å begynne med, men ellers ikke hadde noen innvirkning på fuglen. Hva kan vi egentlig vite sikkert om dyrs måte å oppleve og å forholde seg til verden på? Forskere og fagpersoner får seg stadig noen overraskelser, slik denne historien viser. Inspirert av dette har jeg laget malerier som ikke er beregnet på mennesker, men på undulater og, som en videreføring av dette; på mus som holdes som kjæledyr.

Jeg har valgt å male nonfigurative malerier og å linke dem til en periode i kunsten og en type malerier som er kjennetegnet av en intellektuell og abstrakt tilnærming, for å få fram det absurde, men kanskje også tankevekkende i det at en slik type malerier skulle være beregnet på en liten undulats eller mus` persepsjon og ikke menneskets.

Bildene er i fyrstikkeske-format. Små for et menneske, store for en undulat eller mus. For et menneske blir disse maleriene for miniatyrmalerier å regne. Når en liten undulat eller mus betrakter dem vil fargene dekke store deler av synsfeltet dens. Undulaten og musen vil da kunne ta fargen innover seg og kanskje også filosofere over maleriets verdi, dets form og væren – og dets aktualitet i dagens kunstverden.

Maleriene for undulat monteres høyt på veggen, slik at de er i naturlig betrakterhøyde for en undulat. I tillegg kan man eventuelt sette opp en stige slik at publikum fra menneskearten kan klatre opp for å ta bildene i nærmere øyesyn. Alternativt kan en la være og heller la bildene være utilgjengelige, høyt der oppe.

Maleriene for mus monteres lavt på veggen like over gulvet, i betrakterhøyde for en mus.

Bildene er testet på undulat underveis i prosessen og jeg garanterer at ingen undulater kom til skade som følge av dette. Deltakelse var høyst frivillig. Det gjenstår å teste bildene på mus

Visningssteder for Nordnorsken 2018:

  • Bodø kunstforening 20. januar - 4. mars

  • Svolvær kunstforening 16. mars -15. april

  • Vesterålen; Sortland, Hadsel og Øksnes 30. april - 31. mai

  • Alta kunstforening 9. - 21. juni

  • Terminal B, Kirkenes 27. juni - 25. august

  • Harstad kunstforening 31. august - 16. september

  • Vadsø kunstforening 15. oktober - 18. november

  • Mosjøen kunstforening 26. november - 17. desember

Flere av mine verk kan du se her:

bottom of page