top of page

Vandringer

Tegning, trykk.

Bildene er brukt i boken Inntoning med pilegrimstema, utgitt på Embla Akadamisk forlag 2023.

Boken og bildene ble til i et samarbeidsprosjekt hvor Siv Brobakken har laget bildene og pilegrimsprest Einar Vegge skrev dikt og fagtekster. Bildene er for alle som ønsker å vandre, enten fysisk eller i tanker og drømmer. Som Einar Vegge forteller: "Veldig mange vet ikke nøyaktig hvorfor de går. Derfor vil jeg ikke spørre dem om hvorfor heller. Det er mer interessant å spørre "Hva opplever du når du går?" Da handler det mer om hva som egentlig er viktig for den som går, og åpner opp mer enn hvis man må definere seg utenfor eller innenfor et kristent felt." (www.kirken.no)

bottom of page